Communicatie is de term waarover veel wordt gesproken, en blijft een bijzonder ruim begrip. Okkema Training richt zich op de praktijk bij uw organisatie: hoe verloopt de communicatie binnen uw organisatie, en waar liggen verbeterpunten? Met de werknemers zelf wordt in kaart gebracht waar zij in de communicatie verbeterpunten zien. Deze worden met acteur/actrice geoefend, om zo heel praktijkgericht de vaardigheden te verbeteren. Hierbij krijgen de deelnemers concrete tips en handvaten mee voor het communiceren in de toekomst, met klanten, opdrachtgevers, collega's en in hun thuissituatie.

Bij de communicatietraining kan het assessment My Motivation Insights zeer effectief worden ingezet, om duidelijk in kaart te brengen waar medewerkers van elkaar verschillen en wat dit voor gevolgen heeft voor het overbrengen naar en ontvangen van een boodschap van de ander.