In het aanbod van trainingen is er een speciaal plekje ingeruimd voor docenten. Veel docenten beschikken over een grote groene drijfveer (vanuit My Motivation Insights) en steken hun hart en ziel in het bieden van een prettig leerklimaat voor de leerlingen. Het gegeven dat binnen het onderwijs veel vanuit de groene drijfveer wordt gewerkt is uiteraard erg positief, en brengt een aantal gevolgen met zich mee waar Okkema Training aandacht aan schenkt. Denk hierbij aan de communicatie tussen de leraren onderling, waarbij veel docenten moeite hebben met het geven van oprechte feedback. Of, in veel gevallen, de afkeer tegen al het administratieve werk dat tegenwoordig volgens de regels dient te gebeuren (blauw). En uiteraard de communicatie met de ouders van de kinderen, wat als een ouder zich rood (krachtig) op stelt, terwijl de docent juist zijn of haar best doet voor het kind. Daarbij is de docent gewend om informatie over te dragen op anderen, hoe kan een docent zich meer als 'coach' opstellen, richting ouders, collega's en ook de leerlingen?

Deze zaken komen aan bod in de training Communicatie voor Docenten. Graag ga ik met u in gesprek welke zaken specifiek in uw school spelen, en hoe we de training optimaal inrichten voor het juiste resultaat.