Alle organisaties hebben te maken met verandering, voornamelijk in deze tijd is dit uiteraard erg actueel. Hierbij zien we in de praktijk dat veel werknemers moeite hebben om hier mee om te gaan, en worden veranderingen als vervelend of zelfs onzinnig ervaren.

Door goed in kaart te brengen hoe de werknemers denken, worden de werknemers bewust worden gemaakt van hun eigen reactie op deze veranderingen. Bij deze training wordt gebruik gemaakt van My Motivation Insights, om de drijfveren van de individuele teamleden in kaart te brengen. Daarmee wordt getoond waarom ieder persoon anders reageert op veranderingen. De groep gaat gezamenlijk een activiteit verrichten, waarbij constant veranderingen optreden. Met de groep wordt geëvalueerd wat dit voor gevolgen met zich meebrengt, op de motivatie, op de communicatie en de resultaten.